Terapia samouszkodzeń

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Terapia samouszkodzeń
  Terapia samouszkodzeń data dodania
2017-11-10
id ogłoszenia
60674


Terapia samouszkodzeń Kiedy? 15.12. 2017 w godzinach: 9-16 Gdzie? Dolnośląskie Centrum Psychoterapii na ulicy Dyrekcyjnej 37/47 Prowadzący: Agnieszka Juszczyk-Mirek Cena: 390zł Jaki jest plan szkolenia? Program definiuje problem autoagresji i samouszkodzeń oraz omawia metody pomocy psychologicznej osobie samouszkadzającej się. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (warsztat), uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku, wezmą udział w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest do terapeutów, wychowawców, pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, oraz studentów ostatnich lat kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja. Program szkolenia: 1. Zjawisko samookaleczenia się. 2. Definicja samouszkodzenia. 3. Samouszkodzenia w kontekście innych zachowań szkodliwych dla zdrowia. 4. Samouszkodzenia a somatyczne przejawy uczuć. 5. Samouszkodzenia a zaburzenia pozorowane. 6. Samouszkodzenia a zachowania destrukcyjne. 7. Samouszkodzenia a „udoskonalanie ciała”. 8. Samozniszczenie. 9. Zaburzenia osobowości i tendencje do samookaleczeń. 10. Rodzaje samouszkodzeń. 11. Zachowania autoagresywne a seksualność człowieka. 12. Samouszkodzenia u osób niepełnosprawnych. 13. Źródła i funkcje samouszkodzeń. 14. Funkcje samouszkodzeń związane z radzeniem sobie z emocjami. Regulacja napięcia i lęku. Radzenie sobie ze złością i gniewem. Unikanie. Zogniskowanie bólu. 15. Funkcje samouszkodzeń związane z regulacją JA. Poczucie autonomii i kontroli. Radzenie sobie z dysocjacją i depersonalizacją. 16. Funkcje samouszkodzen związane z radzeniem sobie z własnymi doświadczeniami. Wyrażanie wobec siebie własnych doświadczeń. Ponowne przezywanie urazu. 17. Funkcje samouszkodzeń związane z karaniem własnej osoby i byciem ofiarą. Karanie się . Oczyszczenie. Karanie prześladowcy. Radzenie sobie z dezorientacją sferze seksualnej. 18. Funkcje samouszkodzeń związane z relacjami z ludźmi. Komunikacja. Karanie innych. Wywieranie wpływu na zachowanie innych. 19.Konfrontacja z przyczynami samouszkodzeń. 20. Pomoc psychologiczna osobom samouszkadzającym się. 21. Leczenie psychiatryczne. 22. Zapobieganie samouszkodzeniom. Formularz zgłoszeniowy: http://www.dcp.wroclaw.pl/otwarte-szkolenia-terapeutyczne?action=zgloszenie&id=1415 Rezerwacja również telefonicznie (71 332 36 70) lub mailowo ([email protected])

powiększ zdjęcie ogłoszenia


 
Silniki prądu stałegoSErr:128 SErr:128