Test Drzewa wg Kocha

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Test Drzewa wg Kocha
  Test Drzewa wg Kocha data dodania
2017-06-20
id ogłoszenia
59560


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów na jednodniowe szkolenie otwarte pt: Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Test Drzewa wg Kocha Szkolenie odbędzie się 17.11.2017r. w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na ul. Dyrekcyjnej 37/47 w godzinach 9.00-16.00. W ramach szkolenia do dyspozycji uczestników pozostaje mini barek z ciepłymi i zimnymi napojami oraz kruchymi ciastkami. Każdy z uczestników po zakończonym szkoleniu otrzyma od nas Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Koszt szkolenia: 390 zł. Test Drzewa jest to metoda projekcyjna, stosowana w praktyce psychologicznej do diagnozy osobowości dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 3 roku życia. Dostarcza wiedzy nt. dojrzałości emocjonalnej, poziomu rozwoju osobowości, wpływu otoczenia na funkcjonowanie człowieka i nastawień badanego wobec świata zewnętrznego. Program szkolenia łączy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do przywiezienia ze sobą na szkolenie kompletu 5 rysunków drzewa wykonanego wg instrukcji: „Narysuj drzewo owocowe najładniej jak potrafisz”. Zajęcia są przeznaczone dla psychologów, którzy są zainteresowani poszerzeniem umiejętności diagnostycznych przy zastosowaniu popularnego testu projekcyjnego Test Drzewa wg Charlsa Kocha. Program: 1. Test rysunku drzewa jako metoda psychodiagnostyczna. 2. Historia powstania testu. 3. Zastosowanie Testu Drzewa- przegląd prac badawczych. 4. Przeprowadzenie badania testem w praktyce. a) sposób badania i warunki badań b) instrukcja c) materiały testu d) wyniki badań 5. Etapy interpretacji rysunków- Test Drzewa. a) rozmieszczenie rysunku na płaszczyźnie kartki b) wielkość rysunku c) proporcje narysowanego pnia i korony d) linia życia, punkt ciężkości e) wskaźnik Wittgensteina f) wychylenie drzewa g) korzenie, podłoży h) pień, powierzchnia pnia i gałęzi i) korona, gałęzie j) dodatki k) inne kryteria, uzupełnienia 6. Analiza rysunków - warsztaty. 7. Analiza studium przypadku- praca warsztatowa. Trener: Anna Sałęga - Wróbel – psycholog, kwalifikowana do diagnozy i terapii neuropsychologicznej, psycholog transportu, psychoterapeuta, nauczyciel mianowany. Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dalszą wiedzę zdobywała kończąc studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytecie Opolskim i Wrocławskim oraz uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej, psychoprofilaktyki i neuropsychologii. Obecnie doskonali umiejętności terapeutyczne w ramach kursu psychoterapii prowadzonego przez Polski Instytut Eriksonowski. Zdobywała doświadczenie zawodowe prowadząc poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla osób bezrobotnych, zakładających własną działalność gospodarczą, pracujących w służbach mundurowych oraz doradztwo psychologiczne, zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla uczniów klas integracyjnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację, psychoterapię indywidualną. Pomaga młodzieży w okresie adolescencji w przezwyciężaniu kryzysów, poznawaniu siebie, swoich możliwości i predyspozycji. Wspiera dorosłych w sytuacjach traumatycznych, doświadczania problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie. Wspomaga rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 71 332 36 70 lub na naszej stronie www.dcp.wroclaw.pl
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128