Terapia systemowa rodzin

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Terapia systemowa rodzin
  Terapia systemowa rodzin data dodania
2017-06-20
id ogłoszenia
59559


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów na jednodniowe szkolenie otwarte pt: Terapia systemowa rodzin - praca z rodziną dysfunkcyjną. Szkolenie odbędzie się 18.11.2017r. w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na ul. Dyrekcyjnej 37/47 w godzinach 9.00-16.00. W ramach szkolenia do dyspozycji uczestników pozostaje mini barek z ciepłymi i zimnymi napojami oraz kruchymi ciastkami. Każdy z uczestników po zakończonym szkoleniu otrzyma od nas Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Koszt szkolenia: 390 zł. Adresatami szkolenia są osoby zainteresowane formami pomocy terapeutycznej i psychologicznej dla rodzin dysfunkcjonalnych. Skierowane jest do psychologów, pedagogów, terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, jak i studentów wymienionych kierunków oraz wolontariuszy. Program: 1. Trudności rodzin dysfunkcyjnych - uzależnienia, przemoc, zaniedbanie, nieprzystosowanie społeczne, niewydolność wychowawcza. 2. Rodzina jako system. 3. Rozwój rodziny - ciągłość i zmiany. 4. Praca z rodziną w ujęciu systemowym. Fazy rozwoju rodziny. 5. Funkcjonowanie rodziny alkoholowej. 6. Przemoc, wykorzystanie, zaniedbanie w rodzinie dysfunkcyjnej. 7. Przemoc, jako zjawisko cykliczne. 8. Koncepcje psychologiczne wyjaśniające zjawisko przemocy i zachowanie ofiar. Portret ofiary i sprawcy. Zjawisko wyuczonej bezradności. Przyczyny pozostawania w związku ze sprawcą przemocy. 9. Dynamika zjawiska przemocy domowej. 10. Prowadzenie pierwszej rozmowy z ofiarą. Zasady kontaktu z osobą pokrzywdzoną. 11. Przemoc wobec dziecka. Dziecko, jako ofiara przemocy seksualnej. 12. Funkcjonowanie rodziny kazirodczej. 13. Praca terapeutyczna z rodzinami dysfunkcyjnymi. Formy pomocy psychologicznej. Cele terapii. 14. Studium przypadku - praca warsztatowa. Trener: Joanna Piechowicz - psychoterapeuta systemowy, socjoterapeuta, pedagog i trener. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W dalszym ciągu rozwija swoje umiejętności terapeutyczne również w nurcie humanistycznym - czyli w psychoterapii zorientowanej na klienta. Swoje przygotowanie trenerskie zdobyła w Szkole Trenerów ,,SIEĆ" rekomendowanej również przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od wielu lat pracuje z rodzinami, prowadzi terapię indywidualną i rodzinną. Posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi szczególnie doświadczonymi traumą i borykającymi się zaburzeniami relacji przywiązania. Posiada doświadczenie trenerskie między innymi z obszaru przygotowania kandydatów do pełnienia zadań rodzin zastępczych, radzenia sobie z sytuacjami wychowawczo trudnymi, działaniami w zakresie interwencji kryzysowej czy pracy z grupami terapeutycznymi itp. Prowadziła szereg szkoleń adresowanych do kadry nauczycielskiej z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą czy budowania efektywnej współpracy w zespołach pedagogicznych. Z pasji i zamiłowania prowadzi warsztaty pracy z ciałem w tym warsztaty relaksacyjne. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapetycznych z młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Jej praca podlega superwizji. W pracy pracuje całą sobą, swoją wiedzą, umiejętnościami, zdobytym doświadczeniem i wrażliwością. W podejmowanych działaniach towarzyszy jej zapał i radość. Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 71 332 36 70 lub na naszej stronie www.dcp.wroclaw.pl




 
dieta koktajlowa



SErr:128 SErr:128