Zastosowanie narzędzi diagnozy neuropsycholog.

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Zastosowanie narzędzi diagnozy neuropsycholog.
  Zastosowanie narzędzi diagnozy neuropsycholog. data dodania
2017-06-20
id ogłoszenia
59557


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów na jednodniowe szkolenie otwarte pt: Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Zastosowanie w praktyce narzędzi diagnozy neuropsychologicznej. Szkolenie odbędzie się 25.11.2017r. w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na ul. Dyrekcyjnej 37/47 w godzinach 9.00-16.00. W ramach szkolenia do dyspozycji uczestników pozostaje mini barek z ciepłymi i zimnymi napojami oraz kruchymi ciastkami. Każdy z uczestników po zakończonym szkoleniu otrzyma od nas Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Koszt szkolenia: 390 zł Celem szkolenia jest zapoznanie psychologów z: podstawami diagnozy neuropsychologicznej opartej na badaniu testami psychometrycznymi, zasadami prowadzenia badania przy użyciu testów i zasadami oceny uzyskanych wyników w testach – uwzględniającej także podejście jakościowe. Szkolenie ma charakter teoretyczno-warsztatowy. Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, oraz studentów ostatnich lat studiów psychologicznych zainteresowanych pogłębieniem umiejętności w zakresie diagnozy neuropsychologicznej. Szkolenie ma character teoretyczno-warsztatowy. Program: 1. Diagnoza neuropsychologiczna, rodzaj i cel. 2. Potęga wywiadu klinicznego – jakie informacje są istotne dla diagnozy. 3. Badanie neuropsychologiczne: a) badanie funkcji wykonawczych na przykładzie CTT ( Kolorowy Test Połączeń) i RFFT (Test Płynności Figuralnej Ruffa) b) badanie funkcji wzrokowych z wykorzystaniem Benton, RFFT i CTT c) badanie pamięci słuchowo-słownej, uczenia, zapamiętywania, przypominania- przy użyciu CVLT (Kalifornijski Test Uczenia się Językowego ) d) badanie podstawowych funkcji poznawczych za pomocą MMSE 4. Warsztat praktyczny w badaniach neuropsychologicznych- ćwiczenia w ocenie i interpretacji wyników uzyskanych w wybranych metodach. Do ćwiczeń wykorzystane zostaną techniki charakteryzujące się złożonością w zakresie zarówno procedury badania jak i oceny uzyskanych rezultatów. Będą to: CVLT Kalifornijski Test Uczenia się Językowego, MMSE, Test Pamięci Wzrokowej Benton, RFFT Test Płynności Figuralnej Ruffa, CTT Kolorowy Test Połączeń. 5. Użyteczność Testu Wechslera w diagnostyce neuropsychologicznej. 6. Formułowanie wniosków na podstawie wywiadu, obserwacji i wyników badań. 7. Analiza studium przypadku- przykładu opinii neuropsychologicznych. Trener: Anna Sałęga-Wróbel - doświadczony psycholog, kwalifikowany do diagnozy i terapii neuropsychologicznej, psycholog transportu, psychoterapeuta, nauczyciel mianowany. Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dalszą wiedzę zdobywała kończąc studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytecie Opolskim i Wrocławskim oraz uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej, psychoprofilaktyki i neuropsychologii. Obecnie doskonali umiejętności terapeutyczne w ramach kursu psychoterapii prowadzonego przez Polski Instytut Eriksonowski. Zdobywała doświadczenie zawodowe prowadząc poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla osób bezrobotnych, zakładających własną działalność gospodarczą, pracujących w służbach mundurowych oraz doradztwo psychologiczne, zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla uczniów klas integracyjnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację, psychoterapię indywidualną. Pomaga młodzieży w okresie adolescencji w przezwyciężaniu kryzysów, poznawaniu siebie, swoich możliwości i predyspozycji. Wspiera dorosłych w sytuacjach traumatycznych, doświadczania problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie. Wspomaga rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 71 332 36 70 lub na naszej stronie www.dcp.wroclaw.pl
 
Silniki prądu stałegoSErr:128 SErr:128