Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci
  Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci data dodania
2017-06-20
id ogłoszenia
59555


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów na jednodniowe szkolenie otwarte pt: Diagnoza i terapia zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży - zachowania opozycyjno-buntownicze, zachowania dyssocjalne, zachowania agresywne Szkolenie odbędzie się 02.12.2017r. w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na ul. Dyrekcyjnej 37/47 w godzinach 9.00-16.00. W ramach szkolenia do dyspozycji uczestników pozostaje mini barek z ciepłymi i zimnymi napojami oraz kruchymi ciastkami. Każdy z uczestników po zakończonym szkoleniu otrzyma od nas Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Koszt szkolenia: 390 zł. W trakcie szkolenia zostaną przybliżone metody diagnozy i terapii mające zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zachowania opozycyjno-buntownicze, dyssocjalne czy agresywne. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, pracy nad przypadkami klinicznymi. Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców zajmujących się pomocą psychologiczną dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania. Program: 1. Czynniki wpływające na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń. Czynniki biologiczne, psychospołeczne. 2. Wywiad, ocena i diagnoza w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży. 3. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym- charakterystyka. 4. Zaburzenia hiperkinetyczne 5. Zaburzenia zachowania ( zachowania dyssocjalne, agresywne, buntownicze) a) ograniczone do środowiska rodzinnego b) z nieprawidłowym procesem socjalizacyjnym c)z prawidłowym procesem socjalizacji d) zaburzenia opozycyjno-buntownicze 6. Mieszane zaburzenia zachowania i emocji. 7. Metody terapeutyczne w psychoterapii dzieci i młodzieży. Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa. Terapia rodzin. 8. Terapia behawioralna i poznawcza. Techniki ekspresyjne w psychoterapii. Treningi samokontroli i treningi umiejętności. 9. Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. 10. Analiza przypadków. Trener: Bernadetta Wilczyńska- Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsze doświadczenia terapeutyczne zdobywała w Dolnośląskim Centrum Onkologicznycm we Wrocławiu, gdzie pracowała z pacjentem cierpiącym na chorobę nowotworową. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie pacjentami są osoby dorosłe, młodzież i dzieci, a także w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z pacjentami doświadczającym przemocy w rodzinie, oraz prowadzi terapię z dziećmi krzywdzonymi, molestowanymi i po traumie. Od 2008 roku odbywa szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które spełnia wymogi dotyczące uzyskania certyfikatów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę na bieżąco superwizuje u certyfikowanych psychoterapeutów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 71 332 36 70 lub na naszej stronie www.dcp.wroclaw.pl
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128