Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji
  Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji data dodania
2017-06-20
id ogłoszenia
59554


Serdecznie Zapraszamy na jednodniowe szkolenie otwarte pt: Podstawy umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej Szkolenie odbędzie się 08.12.2017r. w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na ul. Dyrekcyjnej 37/47 w godzinach 9.00-16.00. W ramach szkolenia do dyspozycji uczestników pozostaje mini barek z ciepłymi i zimnymi napojami oraz kruchymi ciastkami. Każdy z uczestników po zakończonym szkoleniu otrzyma od nas Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Koszt szkolenia: 390 zł. Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych. Program: 1. Definicje kryzysu. Charakterystyka kryzysu. 2. Interwencja kryzysowa i jej modele. 3. Cechy osób prowadzących interwencję kryzysową. 4. Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej. 5. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej. 6. Ocena natężenia kryzysu w interwencji kryzysowej. 7. Ocena sposobu funkcjonowania klienta w interwencji kryzysowej. 8. System oceny selekcyjnej. 9. Kontakt z klientem w interwencji kryzysowej. 10. Działanie w interwencji kryzysowej. 11. Strategie prowadzenia interwencji kryzysowej przez telefon. 12. Prawne, etyczne i moralne problemy w poradnictwie prowadzonym przez telefon. 13. Podstawowe reguły prowadzenia poradnictwa dla trudnych klientów. 14. Różnice między interwencja kryzysową a poradnictwem długoterminowym. 15. Stany transkryzysowe w terapii długoterminowej. Szkolenie poprowadzi: Aleksandra Patyk - psycholog, trener, terapeuta w nurcie Gestalt, doktorantka Studium Doktoranckiego Historii Nauki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie. Certyfikowany interwent kryzysowy i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Ukończyła trzyletni kurs z zakresu pomocy psychologicznej i treningu grupowego w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, prowadzony przez certyfikowanych superwizorów i trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, gdzie również superwizuje własną pracę terapeutyczną i trenerską. Prowadzi szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, postępowania z osobami dotkniętymi doświadczeniami traumatycznymi, diagnozy ASD i PTSD- dla specjalistów interwencji kryzysowej, psychologów, interwentów, służb medycznych, grup interdyscyplinarnych, policjantów. Długoletni pracownik oświaty i służby zdrowia. Realizowała projekty dedykowane kadrom medycznym, pracownikom administracji jak i również pracownikom urzędów i instytucji pośrednictwa pracy. Pracuje również jako trener, coach (coaching psychologiczny i biznesowy) i doradca zawodowy. Wykładowca akademicki na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tematyka prowadzonych przeze mnie, w większości autorskich warsztatów, dotyczy kształtowania kompetencji społecznych (komunikacja, stres, asertywność, rozwiązywanie konfliktów) zarządzania zasobami ludzkimi i leadership, autoprezentacji, technik aktywizacji społecznej i zawodowej, motywowania, aspektów relacji z klientami oraz rozwoju osobistego. Jestem autorką publikacji dotyczących między innymi jakości życia i miłości partnerskiej. Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 71 332 36 70 lub na naszej stronie www.dcp.wroclaw.pl
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128