Terapia samouszkodzeń

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Terapia samouszkodzeń
  Terapia samouszkodzeń data dodania
2017-06-20
id ogłoszenia
59552


Serdecznie Zapraszamy na jednodniowe szkolenie otwarte pt: Terapia samouszkodzeń Szkolenie odbędzie się 15.12.2017r. w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na ul. Dyrekcyjnej 37/47 w godzinach 9.00-16.00. W ramach szkolenia do dyspozycji uczestników pozostaje mini barek z ciepłymi i zimnymi napojami oraz kruchymi ciastkami. Każdy z uczestników po zakończonym szkoleniu otrzyma od nas Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Koszt szkolenia: 390 zł. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się m.in. z tematem pracy z parą małżeńską rozważającą decyzję o rozwodzie, terapii małżeńskiej, mediacji rodzinnych, psychoedukacji i poradnictwa psychologicznego. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w swojej pracy stykają się ze zjawiskiem rozpadu rodziny. Program definiuje problem autoagresji i samouszkodzeń oraz omawia metody pomocy psychologicznej osobie samouszkadzającej się. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (warsztat), uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku, wezmą udział w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych. Program: 1. Zjawisko samookaleczenia się. 2. Definicja samouszkodzenia. 3. Samouszkodzenia w kontekście innych zachowań szkodliwych dla zdrowia. 4. Samouszkodzenia a somatyczne przejawy uczuć. 5. Samouszkodzenia a zaburzenia pozorowane. 6. Samouszkodzenia a zachowania destrukcyjne. 7. Samouszkodzenia a „udoskonalanie ciała”. 8. Samozniszczenie. 9. Zaburzenia osobowości i tendencje do samookaleczeń. 10. Rodzaje samouszkodzeń. 11. Zachowania autoagresywne a seksualność człowieka. 12. Samouszkodzenia u osób niepełnosprawnych. 13. Źródła i funkcje samouszkodzeń. 14. Funkcje samouszkodzeń związane z radzeniem sobie z emocjami. Regulacja napięcia i lęku. Radzenie sobie ze złością i gniewem. Unikanie. Zogniskowanie bólu. 15. Funkcje samouszkodzeń związane z regulacją JA. Poczucie autonomii i kontroli. Radzenie sobie z dysocjacją i depersonalizacją. 16. Funkcje samouszkodzen związane z radzeniem sobie z własnymi doświadczeniami. Wyrażanie wobec siebie własnych doświadczeń. Ponowne przezywanie urazu. 17. Funkcje samouszkodzeń związane z karaniem własnej osoby i byciem ofiarą. Karanie się . Oczyszczenie. Karanie prześladowcy. Radzenie sobie z dezorientacją sferze seksualnej. 18. Funkcje samouszkodzeń związane z relacjami z ludźmi. Komunikacja. Karanie innych. Wywieranie wpływu na zachowanie innych. 19.Konfrontacja z przyczynami samouszkodzeń. 20. Pomoc psychologiczna osobom samouszkadzającym się. 21. Leczenie psychiatryczne. 22. Zapobieganie samouszkodzeniom. Szkolenie poprowadzi: Agnieszka Juszczyk-Mirek - biegły sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii, psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Specjalizuje się w diagnozie i opiniowaniu ofiar i sprawów gwałtów, molestowania i innych przestępstw seksualnych. Współpracuje w zakresie opiniowania z sądami we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Kłodzku, Poznaniu, Ostrowie Wielkopolskim. Kwalifikacje i doświadczenie w obszarze opiniowania, oceny zeznań świadków, diagnozy psychologicznej i seksuologicznej, typowania sprawców, psychologii sądowej i seksuologii sądowej zdobywała w trakcie studiów i szkoleń specjalitycznych: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Ekspertyz Sadowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Fundacja Dzieci Niczyje, oraz na licznych konferencjach i szkoleniach Sekcji Seksuologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Pracowni Seksuologii Klinicznej i Społecznej Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz w CMKP Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w Warszawie. W zakresie umiejętności psychoterapeutycznych kształciła się także w Szkole Terapeutycznej Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS (kurs podstawowy i kurs zaawansowany), Terapia Rodzin - Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Małżeństw i Par - Polski Instytut Ericksonowski, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Studium metod pracy z ofiarami przemocy seksualnej, ich rodzinami i opiekunami - Fundacja Dzieci Niczyje, Studium Opiniowania Psychologiczno-Sądowego - Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii. Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 71 332 36 70 lub na naszej stronie www.dcp.wroclaw.pl
 
Silniki prądu stałegoSErr:128 SErr:128