Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej.

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej.
  Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. data dodania
2017-06-20
id ogłoszenia
59548


Serdecznie Zapraszamy na jednodniowe szkolenie otwarte pt: Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży. Szkolenie odbędzie się 27.10.2017r i 28.10.2017. w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na ul. Dyrekcyjnej 37/47 w godzinach 9.00-16.00. W ramach szkolenia do dyspozycji uczestników pozostaje mini barek z ciepłymi i zimnymi napojami oraz kruchymi ciastkami. Każdy z uczestników po zakończonym szkoleniu otrzyma od nas Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Koszt szkolenia: 590zł. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie psychologicznej diagnozy stanu neuropsychologicznego. Uczestnicy szkolenia poznają metody diagnozy neuropsychologicznej dzieci w podejściu psychometrycznym i eksperymentalno-klinicznym, zapoznają się także z praktyką przeprowadzania badania i formułowania wniosków. Program: 1. Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej dziecka 2. Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży 3. Badanie inteligencji dzieci i młodzieży a ocena neuropsychologiczna 4. Symptomy zaburzonego neurorozwoju i podstawowe funkcje będące przedmiotem oceny neuropsychologicznej 5. Przejawy zaburzeń i badanie procesów poznawczych: funkcji ruchowych, percepcyjnych, językowych, grafomotorycznych, uwagi i pamięci 6. Metody diagnozy- prezentacja materiału testowego, procedura przeprowadzenia badania, obliczanie wyników, problemy diagnozy a) Test Rysowania Zegara dla dzieci wg Cohena b) Test Figury Złożonej Reya c) Test Pamięci Wzrokowej Bentona d) Test 15 Słów Reya 7. Przejawy zaburzeń i badanie funkcji wykonawczych- pamięci operacyjnej, planowania, kontrolowania, elastyczności, generowania i hamowania reakcji 8. Metody badania funkcji wykonawczych- prezentacja materiału testowego, procedura przeprowadzenia badania, obliczanie wyników, problemy diagnozy a) Test Matryc Ravena b) Test Sortowania Kart z Wisconsin c) Test Fluencji Figuralnej Ruffa d) Test Łączenia Punktów 9. Analiza studium przypadku. Szkolenie poprowadzi: Anna Sałęga-Wróbel - doświadczony psycholog, kwalifikowany do diagnozy i terapii neuropsychologicznej, psycholog transportu, psychoterapeuta, nauczyciel mianowany. Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dalszą wiedzę zdobywała kończąc studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytecie Opolskim i Wrocławskim oraz uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychologii klinicznej, psychoprofilaktyki i neuropsychologii. Obecnie doskonali umiejętności terapeutyczne w ramach kursu psychoterapii prowadzonego przez Polski Instytut Eriksonowski. Zdobywała doświadczenie zawodowe prowadząc poradnictwo psychologiczne i zawodowe dla osób bezrobotnych, zakładających własną działalność gospodarczą, pracujących w służbach mundurowych oraz doradztwo psychologiczne, zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla uczniów klas integracyjnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację, psychoterapię indywidualną. Pomaga młodzieży w okresie adolescencji w przezwyciężaniu kryzysów, poznawaniu siebie, swoich możliwości i predyspozycji. Wspiera dorosłych w sytuacjach traumatycznych, doświadczania problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie. Wspomaga rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rodzinnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 71 332 36 70 lub na naszej stronie www.dcp.wroclaw.pl
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128