Trening kominikacji interpersonalnej

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Trening kominikacji interpersonalnej
  Trening kominikacji interpersonalnej data dodania
2017-06-20
id ogłoszenia
59545


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów na jednodniowe szkolenie otwarte pt: Trening komunikacji interpersonalnej z elementami treningu asertywności Szkolenie odbędzie się 01.07.2017r. w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na ul. Dyrekcyjnej 37/47 w godzinach 9.00-16.00. W ramach szkolenia do dyspozycji uczestników pozostaje mini barek z ciepłymi i zimnymi napojami oraz kruchymi ciastkami. Każdy z uczestników po zakończonym szkoleniu otrzyma od nas Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Koszt szkolenia: 390 zł. Trening jest formą pracy, która uznaje wartość indywidualnego doświadczenia, a także możliwość uczenia się nowych sposobów funkcjonowania. Zasadniczą część zajęć stanowią ćwiczenia indywidualne i w parach, elementy teoretyczne wprowadzane są w formie krótkich impulsów. Istotą treningu komunikacji interpersonalnej jest zwrócenie uwagi na różne elementy procesu komunikacji, a także poznanie i wzmacnianie indywidualnych zasobów w tym zakresie. Trening adresowany jest do wszystkich osób, chcących komunikować się bardziej świadomie, otwarcie, w sposób naturalnymi i skuteczny. Zapraszamy tych wszystkich, dla których rozwijanie własnych zasobów jest cenne i warte wysiłku. Przebieg treningu: Trening adresowany jest do wszystkich osób, chcących komunikować się bardziej świadomie, otwarcie, w sposób naturalnymi i skuteczny. Zapraszamy tych wszystkich, dla których rozwijanie własnych zasobów jest cenne i warte wysiłku. Trening jest formą pracy, która uznaje wartość indywidualnego doświadczenia, a także możliwość uczenia się nowych sposobów funkcjonowania. Zasadniczą część zajęć stanowią ćwiczenia indywidualne i w parach, elementy teoretyczne wprowadzane są w formie krótkich impulsów. Istotą treningu komunikacji interpersonalnej jest zwrócenie uwagi na różne elementy procesu komunikacji, a także poznanie i wzmacnianie indywidualnych zasobów w tym zakresie. Trening komunikacji interpersonalnej to idealna forma pracy z własnymi zasobami, przeznaczona dla osób, które chcą nauczyć się wykorzystywać zdobytą wiedzę i trenować nabyte umiejętności w różnych sferach życia. Tempo i rodzaj ćwiczeń dostosowany jest do potrzeb uczestników treningu. Treści poruszane podczas treningu: 1. Czym jest komunikacja, przebieg procesu komunikacji 2. Co i w jaki sposób komunikujemy 3. Efektywna i nieefektywna komunikacja 4. Diagnoza własnych sposobów komunikowania się w różnych sferach życia 5. Diagnoza własnej asertywności w różnych sferach życia 6. Efektywna komunikacja a asertywność 7. Bariery i destruktory komunikacyjne – autoanaliza w zakresie indywidualnej tendencji do nadawania oraz wrażliwości jako odbiorcy 8. Sposoby zwiększenia efektywności komunikacji: typy komunikatów (komunikaty „ty” a komunikaty „ja”/ ocena a opinia), informacje zwrotne, aktywne słuchanie, reguły interpersonalne komunikacji Trener: Aleksandra Patyk - psycholog, trener, terapeuta w nurcie Gestalt, doktorantka Studium Doktoranckiego Historii Nauki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie. Certyfikowany interwent kryzysowy i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Ukończyła trzyletni kurs z zakresu pomocy psychologicznej i treningu grupowego w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, prowadzony przez certyfikowanych superwizorów i trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, gdzie również superwizuje własną pracę terapeutyczną i trenerską. Prowadzi szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, postępowania z osobami dotkniętymi doświadczeniami traumatycznymi, diagnozy ASD i PTSD- dla specjalistów interwencji kryzysowej, psychologów, interwentów, służb medycznych, grup interdyscyplinarnych, policjantów. Długoletni pracownik oświaty i służby zdrowia. Realizowała projekty dedykowane kadrom medycznym, pracownikom administracji jak i również pracownikom urzędów i instytucji pośrednictwa pracy. Pracuje również jako trener, coach (coaching psychologiczny i biznesowy) i doradca zawodowy. Wykładowca akademicki na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tematyka prowadzonych przeze mnie, w większości autorskich warsztatów, dotyczy kształtowania kompetencji społecznych (komunikacja, stres, asertywność, rozwiązywanie konfliktów) zarządzania zasobami ludzkimi i leadership, autoprezentacji, technik aktywizacji społecznej i zawodowej, motywowania, aspektów relacji z klientami oraz rozwoju osobistego. Jestem autorką publikacji dotyczących między innymi jakości życia i miłości partnerskiej. Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 71 332 36 70 lub na naszej stronie www.dcp.wroclaw.pl
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128