Terapia dzieci i nastolatków z zaburzeniami zachow

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Terapia dzieci i nastolatków z zaburzeniami zachow
  Terapia dzieci i nastolatków z zaburzeniami zachow data dodania
2017-06-20
id ogłoszenia
59538


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów na jednodniowe szkolenie otwarte pt: Terapia dzieci i nastolatków z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi Szkolenie odbędzie się 15.09.2017r. w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na ul. Dyrekcyjnej 37/47 w godzinach 9.00-16.00. W ramach szkolenia do dyspozycji uczestników pozostaje mini barek z ciepłymi i zimnymi napojami oraz kruchymi ciastkami. Każdy z uczestników po zakończonym szkoleniu otrzyma od nas Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Koszt szkolenia: 390 zł. SW trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się zarówno z obrazem klinicznym zaburzeń zachowania i zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, diagnozą oraz strategiami i technikami terapeutycznymi. Szkolenie składa się z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych, analizy przypadków klinicznych. W szkoleniu mogą uczestniczyć także studenci ostatnich lat kierunków (psychologia, pedagogika). Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców zajmujących się pomocą psychologiczną dzieciom i młodzieży z zaburzeniami zachowania. Program: 1. Czynniki wpływające na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń. Czynniki biologiczne, psychospołeczne. 2. Wywiad, ocena i diagnoza w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży. 3. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym- charakterystyka. 4. Zaburzenia hiperkinetyczne a) charakterystyka i objawy zaburzenia b) trudności w funkcjonowaniu w domu, szkole, relacjach rówieśniczych c) leczenie i zalecenia terapeutyczne 5. Zaburzenia opozycyjno-buntownicze a) charakterystyka i objawy zaburzenia b) trudności w funkcjonowaniu w domu, szkole, relacjach rówieśniczych c) leczenie i zalecenia terapeutyczne 6. Metody terapeutyczne w psychoterapii dzieci i młodzieży. Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa. Terapia rodzin. 7. Terapia behawioralna i poznawcza. Techniki ekspresyjne w psychoterapii. Treningi samokontroli i treningi umiejętności. 8. Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. 9. Analiza przypadków. Trener: dr Małgorzata Włodarczyk – psycholog, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel mianowany. Ukończyła roczne szkolenie w zakresie pomocy psychologicznej organizowane przez Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej oraz roczne szkolenie w zakresie Psychoterapii i Poradnictwa organizowane przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, gdzie zdobyła praktyczną i teoretyczną wiedzę na temat diagnozy osób dorosłych w zakresie depresji psychotycznej, schizofrenii, psychoz schizofrenopodobnych, zaburzeń psychicznych spowodowanych uzależnieniem od alkoholu i innymi substancjami psychoaktywnymi, zaburzeń osobowości oraz w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Ukończyła specjalistyczne szkolenia w zakresie diagnozy: ADHD, zaburzeń zachowania, zaburzeń opozycyjno – buntowniczych, zaburzeń lękowych i depresyjnych, niepełnosprawności intelektualnej, specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), zaburzeń odżywiania - prowadzi autorskie warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat zaburzeń odżywiania, uzależnienia od gier Internetowych. Jest instruktorem programu profilaktycznego Golden Five przeciwdziałającemu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży rekomendowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Bierze czynny i bierny udział w konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Jest autorką publikacji psychologicznych. Posiada duże doświadczenie w diagnozie dzieci i młodzieży oraz w zakresie pracy w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym również dotyczącym okresu menopauzy. Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 71 332 36 70 lub na naszej stronie www.dcp.wroclaw.pl
 
Silniki prądu stałegoSErr:128 SErr:128