Techniki terapeutyczne w PTSD

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Techniki terapeutyczne w PTSD
  Techniki terapeutyczne w PTSD data dodania
2017-05-10
id ogłoszenia
59255


Przedłużona ekspozycja – techniki terapeutyczne w terapii poznawczo-behawioralnej PTSD Termin: 12.05.2017 Godziny zajęć: 9:00-16:00 Program: 1. Czym jest trauma i jakie są jej konsekwencje? 2. Kryteria diagnostyczne zespołu stresu pourazowego 3. Modele terapii ukierunkowane na leczenie osób po doświadczeniach traumatycznych 4. Teoria emocjonalnego przetwarzania- model przedłużonej ekspozycji w terapii PTSD 5. Struktura programu przedłużonej ekspozycji w terapii PTSD a) przygotowanie do terapii (wywiad motywujący, zarządzanie przypadkiem) b) początek terapii: psychoedukacja i planowanie terapii uzasadnienie terapii, zbieranie informacji, typowe reakcje na traumę) c) ekspozycje ( ekspozycje in vivo, odtwarzanie wspomnienia, najgorsze momenty) d) zapobieganie nawrotom i kończenie terapii ( zapobieganie nawrotom, sesja terapeutyczna końcowa) 6. Stany patologiczne wykluczające osoby po doświadczeniach traumatycznych z terapii przedłużonej ekspozycji a) samobójstwa, zabójstwa, samouszkodzenia b) psychoza c) agresja d) niewystarczające wspomnienia traumy e) uzależnienia i nadużywanie substancji psychoaktywnych f) dysocjacja 7. Strategie terapeutyczne i zadania domowe. 8. Praca z pacjentem w wieku adolescencyjnym a) nastolatek po doświadczeniach traumatycznych b) współpraca z rodzicami 9. Praktyczne formularze stosowane w terapii przedłużonej ekspozycji w leczeniu PTSD 10. Materiały psychoedukacyjne. 11. Analiza studium przypadku i ćwiczenia praktyczne. Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP. Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp zoo, Wrocław, ul. Dyrekcyjna 37/47 Koszt: 390 zł/os

powiększ zdjęcie ogłoszenia


 
Silniki prądu stałegoSErr:128 SErr:128