SPECJALISTYCZNY KURS DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » SPECJALISTYCZNY KURS DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ
  SPECJALISTYCZNY KURS DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ data dodania
2017-01-25
id ogłoszenia
58268


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów na jednodniowe szkolenie otwarte pt: SPECJALISTYCZNY KURS DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ. DIAGNOZA I OPINIOWANIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO U DZIECI I MŁODZIEŻY. Szkolenie odbędzie się 10.02.2017r. w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na ul. Dyrekcyjnej 37/47 w godzinach 9.00-16.00. W ramach szkolenia do dyspozycji uczestników pozostaje mini barek z ciepłymi i zimnymi napojami oraz kruchymi ciastkami. Każdy z uczestników po zakończonym szkoleniu otrzyma od nas Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Koszt szkolenia: 390 zł. Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, oraz studentów ostatnich lat studiów psychologicznych zainteresowanych pogłębieniem umiejętności w zakresie diagnozy psychologicznej i opiniowania dzieci i młodzieży. Szkolenie ma charakter teoretyczno-warsztatowy. Test WISC-R oraz DSR to jedne z najczęściej stosowanych przez psychologów testów do oceny funkcjonowania poznawczego u dzieci i młodzieży PROGRAM: 1. Zasady prowadzenia wywiadu w diagnozie potencjału intelektualnego 2. Charakterystyka testu WISC-R. 3. Opis poszczególnych podtestów skali słownej i bezsłownej. 4. Zasady interpretacji testu WISC-R 5. Interpretacja psychometryczna testu WISC-R: a. interpretacja wskaźników ogólnych; b. analiza intraprofilowa; c. analizy czynnikowe. 6. Kliniczne zastosowanie skal Wechslera: a. możliwości wykorzystania w diagnozie różnicowej; b. ograniczenia w wykorzystaniu testu; c. możliwości modyfikacji procedury badania w różnych sytuacjach klinicznych; d. interpretacja wyników testu w diagnozie klinicznej; e. integracja analiz psychometrycznych (np. czynnikowych) z klinicznymi. 7. Studium przypadku: analiza deficytów poznawczych dziecka z ADHD, z dysleksją, Niepełnosprawnością Intelektualną stopnia lekkiego, z obniżonymi możliwościami intelektualnymi 8. Zasady pisania opinii psychologicznej: - opis funkcji poznawczych w oparciu o poszczególne wyniki w teście WISC-R; - opis funkcjonowania osobowościowego: poziom lęku przed porażką szkolną, radzenie sobie ze stresem, - formułowanie zaleceń. 9. Charakterystyka Dziecięcej Skali Rozwojowej 10. Zasady interpretacji testu DSR 11. Studium przypadku: analiza wyników dziecka z cechami autystycznymi. 10. Zasady pisania opinii psychologicznej w oparciu wyniki testu DSR. Szkolenie poprowadzi: Pani Małgorzata Włodarczyk – psycholog, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel mianowany. Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 71 332 36 70 lub na naszej stronie www.dcp.wroclaw.pl
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128