DIAGNOZA I TERAPIA ASD/PTSD

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » DIAGNOZA I TERAPIA ASD/PTSD
  DIAGNOZA I TERAPIA ASD/PTSD data dodania
2017-01-25
id ogłoszenia
58265


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapisów na jednodniowe szkolenie otwarte pt: POMOC PSYCHOLOGICZNA OSOBOM PO DOŚWIADCZENIACH TRAUMATYCZNYCH - DIAGNOZA I TERAPIA ASD/PTSD Szkolenie odbędzie się 17.02.2017r. w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na ul. Dyrekcyjnej 37/47 w godzinach 9.00-16.00. W ramach szkolenia do dyspozycji uczestników pozostaje mini barek z ciepłymi i zimnymi napojami oraz kruchymi ciastkami. Każdy z uczestników po zakończonym szkoleniu otrzyma od nas Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Koszt szkolenia: 390 zł. W trakcie szkolenia omówiona zostanie problematyka zespołu ostrego stresu i zaburzenia po stresie traumatycznym, metody diagnozy, czynniki ryzyka, strategie interwencji i metody pracy terapeutycznej. W trakcie szkolenia omówiona zostanie problematyka zespołu ostrego stresu i zaburzenia po stresie traumatycznym, metody diagnozy, czynniki ryzyka, strategie interwencji i metody pracy terapeutycznej. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (warsztat). Uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku pacjentów po traumie, wezmą udział w ćwiczeniach praktycznych dotyczących diagnozy, metod i technik terapeutycznych, szczególnie zwracając uwagę na strategie zapobiegania rozwojowi zaburzeń po stresie traumatycznym. praktycznym aspektem szkolenia będzie również zapoznanie się z metodami pomiaru zaburzeń i skalami diagnostycznymi. Program: 1. Zespół ostrego stresu ASD - definicja. 2. Kryteria diagnostyczne ASD. 3. Narzędzia pomiaru ASD. Wywiad kliniczny ASDI, Stanfordzki Kwestionariusz Ostrej Reakcji Stresowej SASRQ, Skala Zespołu Ostrego Stresu ASDS. 4. Terapia ostrego zespołu stresu pourazowego. 5. Zaburzenia po stresie traumatycznym - definicja PTSD według DSM - V. 6. Następstwa stresu traumatycznego w klasyfikacji ICD - 10. 7. Współwystępowanie innych zaburzeń. Diagnoza i metody pomiaru zaburzenia po stresie traumatycznym. SCID, Skala PTSD, Pourazowa Skala Diagnostyczna, Skala Urazu Davidsona. 8. Mechanizmy i czynniki wpływające na rozwój PTSD. 9. Skutki PTSD. 10. Typologia pacjentów doświadczonych traumą. 11. Terapia pacjentów z zaburzeniem po stresie traumatycznym. 12. Metody i techniki. Techniki ekspozycyjne - BET, systematyczna desentysyzacja, flooding technique, technika "przewijania", technika ograniczania traumatyzacji TIR, terapia przepracowania poznawczego CPT, trening odporności na stres, terapia sensomotoryczna, technika re-living, complex-trauma. Farmakoterapia. 13. Zapobieganie rozwojowi PTSD u osób po traumatycznych doświadczeniach. 14. Analiza przypadków klinicznych pacjentów z ASD i PTSD. Szkolenie poprowadzi: Pani Agnieszka Juszczyk-Mirek - psycholog kliniczny, psychoterapeuta systemowy, certyfikowany interwent kryzysowy Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, superwizor i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Prowadzi interwencję kryzysową, psychoterapię systemową indywidualną, grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia. Pracuje w ujęciu systemowym z rodzinami z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami psychosomatycznymi. Specjalizuje się w terapii zaburzeń lękowych, depresyjnych, psychotycznych, psychoterapii zaburzeń seksualnych, zaburzeń ASD I PTSD. Prowadzi sesje debriefingowe Critical Incident Stress Debriefing (CISD) dla specjalistów zajmujących się zawodowo ratownictwem i interwencją kryzysową oraz ofiar, grup dotkniętych kryzysem. Członek Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), International Association for Suicide Prevention (IASP). Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Jest biegłym sądowy w zakresie psychologii klinicznej dzieci i dorosłych oraz seksuologii. Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 71 332 36 70 lub na naszej stronie www.dcp.wroclaw.pl
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128