RAD - ZABURZENIA WIĘZI U DZIECI - DIAGNOZA I TERAP

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » RAD - ZABURZENIA WIĘZI U DZIECI - DIAGNOZA I TERAP
  RAD - ZABURZENIA WIĘZI U DZIECI - DIAGNOZA I TERAP data dodania
2017-01-11
id ogłoszenia
58151


RAD - ZABURZENIA WIĘZI U DZIECI - DIAGNOZA I TERAPIA Szkolenie odbędzie się 13.01.2017r. w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na ul. Dyrekcyjnej 37/47 w godzinach 9.00-16.00. W ramach szkolenia do dyspozycji uczestników pozostaje mini barek z ciepłymi i zimnymi napojami oraz kruchymi ciastkami. Każdy z uczestników po zakończonym szkoleniu otrzyma od nas Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Koszt szkolenia: 390 zł. Na szkoleniu uczestnicy pogłębią swoją wiedzę dotyczącą diagnozy dziecka z zaburzeniami więzi oraz metod pomocy psychologicznej dziecku z RAD. Program: 1.Kształtowanie się więzi dziecka z osobą dorosłą. 2.Rodzaje przywiązania i ich charakterystyka: przywiązanie bezpieczne i poza bezpieczne (unikające, ambiwalentne, zdezorganizowane). 3.Czynniki kształtujące zaburzone więzi dziecka z opiekunem. a) przeżycia traumatyczne dziecka a zaburzenia więzi, b) dysfunkcyjne środowisko wychowawcze a zaburzenia więzi. 4.RAD- Reaktywne zaburzenie przywiązania - definicja, przyczyny. 5.Charakterystyka dziecka z RAD a) Trudności w funkcjonowaniu dziecka z RAD, b) Potrzeby dziecka z RAD, c) Analiza studium przypadku - ćwiczenia praktyczne. 6.Dziecko z zaburzonym przywiązaniem w różnych okresach rozwojowych. W jaki sposób wpływa ono na funkcjonowanie dziecka w różnych sferach? 7.Dziecko odrzucone, nieprzywiązane do żadnej osoby dorosłej. Charakterystyka funkcjonowania. 8.Przeżywanie straty dziecka odrzuconego 9.Budowanie więzi z dzieckiem przez rodziców zastępczych i rodziców adopcyjnych 10. Wsparcie rozwoju i pomoc psychologiczna rodzicom i dziecku z zaburzeniami więzi. 11. Metody postępowania rodziców 12. Wybrane techniki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią - praktyczne ćwiczenia Szkolenie poprowadzi: Pani Dominika Gajos-Siembida – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny oraz konsultant systemowej terapii rodzin. Pracuje z osobami dorosłymi, proponując różne formy pomocy - od porady psychologicznej, poprzez konsultację, do psychoterapii indywidualnej. Pomaga osobom, których cierpienie może mieć różne źródło, niekiedy trudne dla nich samych do zidentyfikowania. Pracuje z osobami, które doświadczają problemów utrudniających czy wręcz uniemożliwiających codzienne funkcjonowanie, przeżywają utratę bliskiej osoby, własnego zdrowia, doświadczają kryzysu w związku, czy też mają poczucie braku satysfakcji w relacji z najbliższymi, borykają się z trudnościami rodzinnymi lub wychowawczymi. Towarzyszy tym, którzy pragną poprawić jakość swojego życia, poznać własne możliwości, chcą bardziej świadomie kierować swoim życiem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Regularnie poddaje swoją pracę superwizji. Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 71 332 36 70 lub na naszej stronie www.dcp.wroclaw.pl

powiększ zdjęcie ogłoszenia


 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128