Metoda dialogu motywującego

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Metoda dialogu motywującego
  Metoda dialogu motywującego data dodania
2017-01-11
id ogłoszenia
58149


METODA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO Szkolenie odbędzie się 20.01.2017r. w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na ul. Dyrekcyjnej 37/47 w godzinach 9.00-16.00. W ramach szkolenia do dyspozycji uczestników pozostaje mini barek z ciepłymi i zimnymi napojami oraz kruchymi ciastkami. Każdy z uczestników po zakończonym szkoleniu otrzyma od nas Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Koszt szkolenia: 390 zł. Dialog motywujący/Terapia motywująca (DM/TM) to niezwykle interesująca, nowatorska metoda pracy z trudnym pacjentem. Oparta jest na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji. Jej twórcami są prof. William Miller i prof. Stephen Rollnick. Polega na takim oddziaływaniu terapeutycznym, aby wzmocnić w pacjencie jego efektywne zaangażowanie w leczenie i wprowadzanie istotnych zmian w życiu. Szczególne zastosowanie znajduje w obszarach odnoszących się do złożonych, długotrwałych i trudnych do zmiany problemów, jak samodestrukcyjne ryzykowne zachowania. Terapia motywująca coraz częściej stosowana jest wspólnie z innymi programami rehabilitacji psychologicznej np. wtórnej prewencji w leczeniu pacjentów z różnymi dolegliwościami somatycznymi czy w trakcie rehabilitacji osób z urazami lub chorobami narządów ruchu. Dialog Motywujący znacząco wpływa na efekty terapii uzależnień, m.in. zwiększa prawdopodobieństwo podejmowania leczenia, wzmacnia aktywne uczestnictwo w terapii, zmniejsza zjawisko oporowania, zwiększa motywację w okresie po zakończeniu terapii, umożliwiając stawianie sobie kolejnych celów, budowanie więzi z rodziną, rozwijanie zainteresowań itp. Program: 1. Podstawy teoretyczne dialogu motywacyjnego a) Czym jest motywacja? b)co wpływa na motywacje klienta c) definicja dialogu motywacyjnego 2. Zasady dialogu motywacyjnego: a)zwalcz odruch naprawiania, b)zrozum motywację klienta, c)słuchaj klienta, d)podbuduj klienta 3. Podstawowe umiejętności kliniczne wykorzystywane w terapii Dialogu Motywującego a) OARS - Open-ended questions, Affirmations, Reflections, Summaries b) ćwiczenia praktyczne narzędzi OARS 4. Komunikacja w Dialogu Motywującym - ćwiczenia praktyczne a) słuchanie odzwierciedlające b) bariery komunikacyjne c) odzwierciedlenia ukierunkowujące 5. Fazy zmiany w DM i praca z klientem znajdującym się w danej fazie. 6. Układanie planu zmiany razem z klientem. 7. Zastosowanie narzędzi OARS- ćwiczenia praktyczne a) pytania otwierające b) dowartościowania c) podsumowania 8. Budowanie języka zmiany- rozpoznawanie, wzmacnianie, wydobywanie 9. Postępowanie z oporem 10. Plan sesji i strategie terapeutyczne 11. Techniki pracy terapeutycznej z ambiwalencją u klienta 12. Udzielanie informacji 13. Pytania kluczowe 14. Negocjowanie planu leczenia 15. Superwizja przypadków, ćwiczenia praktyczne w dialogu motywującym. Szkolenie poprowadzi: Pani Marzena Szczygieł - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kierownik programu Młodzieżowego Klubu Abstynenta, prezes Stowarzyszenia JESTEM zajmującego się terapią i profilaktyką uzależnień. Członek Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych, instytucjach zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień oraz współuzależnień. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej i terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi terapię grupową dla osób z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. W terapii zajmuje się osobami w sytuacji kryzysu, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych, kryzysem przemocy w rodzinie, zjawiskiem zaniedbania i krzywdzenia dzieci, przemocą seksualną. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i osób dorosłych, terapię rodzin, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się terapią. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla trenerów i terapeutów grupowych z zakresu konstruowania programów terapeutycznych i psychoprofilaktycznych, prowadzenia terapii grupowej dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA. Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 71 332 36 70 lub na naszej stronie www.dcp.wroclaw.pl

powiększ zdjęcie ogłoszenia


 
Silniki prądu stałegoSErr:128 SErr:128