Racjonalna Terapia Zachowań RTZ - Rational Behavio

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Racjonalna Terapia Zachowań RTZ - Rational Behavio
  Racjonalna Terapia Zachowań RTZ - Rational Behavio data dodania
2017-01-11
id ogłoszenia
58148


Racjonalna Terapia Zachowań RTZ - Rational Behaviour Therapy RBT Szkolenie odbędzie się 21.01.2017r. w siedzibie Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii na ul. Dyrekcyjnej 37/47 w godzinach 9.00-16.00. W ramach szkolenia do dyspozycji uczestników pozostaje mini barek z ciepłymi i zimnymi napojami oraz kruchymi ciastkami. Każdy z uczestników po zakończonym szkoleniu otrzyma od nas Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Koszt szkolenia: 390 zł. Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) oparta jest na modelu terapii poznawczo-behawioralnej nastawionej na samopomoc. Metodę opracował amerykański psychiatra Dr Maxie C. Maultsby, a celem jej jest kontrola własnych emocji i wpływ na nie. Program RTZ oparty jest na teoriach uczenia i neurofizjologii oraz koncentruje się głównie na możliwościach zmiany niezdrowego sposobu myślenia. Terapia ta zakłada , że to nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonanie o tych faktach. Program terapii RTZ oparty jest na teoriach uczenia i neurofizjologii oraz koncentruje się głównie na możliwościach zmiany niezdrowego sposobu myślenia. Istotną rolę odgrywają w programie takie zagadnienia jak: zasady semantyki, zmiana nawyków poznawczo-emocjonalnych oraz zasady racjonalnego myślenia. RTZ poprzez techniki samopomocy uczy, jak pomagać samemu sobie, jak radzić sobie z codziennymi kłopotami i stresem, trudnymi problemami osobistymi i rodzinnymi, uzależnieniami, depresją, stanami lękowymi i natręctwami, problemami małżeńskimi i seksualnymi, zespołem wypalenia zawodowego, poważną chorobą (np. nowotwór złośliwy, AIDS), utratą bliskiej osoby, itd. Program: 1. Podstawy teoretyczne Racjonalnej Terapii Zachowania. 2. Obszary zastosowania Racjonalnej Terapii Zachowania. 3. Podstawowe założenia terapii RTZ. 4. Model ABC Emocji. 5. Wpływ języka na nasze emocje i działania. 6. Pięć Zasad Zdrowego Myślenia wg Maxie C. Maultsby’ego. 7. Racjonalna Samo-Analiza (RSA) –pracy z przekonaniami klienta. 8. Metody pracy z wyobraźnią w RTZ. 9. Neurofizjologiczne podstawy RTZ. 10. Edukacja i reedukacja emocjonalna: uczenie się i przeuczanie reakcji emocjonalnych a) praca z poczuciem winy b) praca ze złością c) praca z niskim poczuciem wartości d) praca z lękiem e) praca z depresją i obniżonym nastrojem 11. Źródła oporu w procesie zmiany. 12. Praca nad motywacją w procesie zmiany. 13. Model stadiów zmiany wg Prohaski, DiClemente; metody pracy na poszczególnych etapach zmiany Szkolenie poprowadzi: Pani Aleksandra Patyk - psycholog, trener, terapeuta w nurcie Gestalt, doktorantka Studium Doktoranckiego Historii Nauki i Kultury przy Instytucie Historii Nauki PAN w Warszawie. Certyfikowany interwent kryzysowy i trener Polskiego Towarzystwa Interwencji Kryzysowej. Ukończyła trzyletni kurs z zakresu pomocy psychologicznej i treningu grupowego w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, prowadzony przez certyfikowanych superwizorów i trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, gdzie również superwizuje własną pracę terapeutyczną i trenerską. Prowadzi szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, postępowania z osobami dotkniętymi doświadczeniami traumatycznymi, diagnozy ASD i PTSD- dla specjalistów interwencji kryzysowej, psychologów, interwentów, służb medycznych, grup interdyscyplinarnych, policjantów. Długoletni pracownik oświaty i służby zdrowia. Realizowała projekty dedykowane kadrom medycznym, pracownikom administracji jak i również pracownikom urzędów i instytucji pośrednictwa pracy. Pracuje również jako trener, coach (coaching psychologiczny i biznesowy) i doradca zawodowy. Wykładowca akademicki na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tematyka prowadzonych przeze mnie, w większości autorskich warsztatów, dotyczy kształtowania kompetencji społecznych (komunikacja, stres, asertywność, rozwiązywanie konfliktów) zarządzania zasobami ludzkimi i leadership, autoprezentacji, technik aktywizacji społecznej i zawodowej, motywowania, aspektów relacji z klientami oraz rozwoju osobistego. Jestem autorką publikacji dotyczących między innymi jakości życia i miłości partnerskiej. Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu: 71 332 36 70 lub na naszej stronie www.dcp.wroclaw.pl

powiększ zdjęcie ogłoszenia


 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128