Warsztaty ruchu rozwijającego wg Weroniki...

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Warsztaty ruchu rozwijającego wg Weroniki...
  Warsztaty ruchu rozwijającego wg Weroniki... data dodania
2015-12-21
id ogłoszenia
54681


Warsztaty ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne Termin: 25.11.2016 Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne to system ćwiczeń-relacji o charakterze ruchowym, zbudowany w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dzieckiem. Jako główne założenie wymienia się posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju – dzięki niemu wzrasta bowiem świadomość własnego ciała oraz świadomość dzielenia przestrzeni z innymi osobami, jak również nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą dotyku. Możliwości zastosowania tej metody są praktycznie nieograniczone. Metoda stosowana jest w pracy z dziećmi jako forma wspomagania rozwoju psychomotorycznego oraz budowania umiejętności społecznych, dzieciom niepełnosprawnym służy jako forma terapii, w pracy z dorosłymi wykorzystywana jest jako forma profilaktyki oraz terapii. Warsztaty adresowane są do osób zainteresowanych poznaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. W szczególności warsztaty dedykujemy specjalistom współpracującymi z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Na szkolenie zapraszamy: psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, nauczycieli przedszkoli i szkoły podstawowej, socjoterapeutów, oraz studentów ostatnich lat kierunków: psychologia/pedagogika. Więcej informacji na stronie internetowej www.dcp.wroclaw.pl

powiększ zdjęcie ogłoszenia


 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128