Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej...

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej...
  Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej... data dodania
2015-12-21
id ogłoszenia
54680


Techniki i narzędzia pracy terapeutycznej z małoletnimi ofiarami wykorzystania seksualnego Termin: 19.11.2016 Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę dotyczącą nadużyć seksualnych- zasadami kontaktu z ofiarą przemocy seksualnej- dzieckiem i adolescentem, zasadami współpracy z rodziną, innymi specjalistami, zastosowaniem technic i narzędzi pracy terapeutycznej. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (warsztat). Uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku pacjentów po traumie seksualnej, wezmą udział w ćwiczeniach praktycznych dotyczących metod i technik terapeutycznych, planowania strategii interwencji i terapii w sytuacji przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży. Adresatami szkolenia są osoby zawodowo zajmujące się pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą ofiarami wykorzystania seksualnego. Szczególnie zapraszamy psychologów, terapeutów, pracowników służby zdrowia i instytucji pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych. Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu tematu wykorzystania seksualnego i diagnozy małoletnich ofiar. Więcej informacji na stronie internetowej www.dcp.wroclaw.pl

powiększ zdjęcie ogłoszenia


 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128