Diagnoza i terapia dzieci po traumatycznych dośw.

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Diagnoza i terapia dzieci po traumatycznych dośw.
  Diagnoza i terapia dzieci po traumatycznych dośw. data dodania
2015-12-12
id ogłoszenia
54570


Diagnoza i terapia dzieci po traumatycznych doświadczeniach, przemocy seksualnej. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę dotyczącą doświadczeń traumatycznych, nadużyć seksualnych- zasadami kontaktu z ofiarą przemocy seksualnej- dzieckiem i adolescentem, zasadami współpracy z rodziną, innymi specjalistami, zastosowaniem technic i narzędzi pracy terapeutycznej. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi (warsztat). Uczestnicy będą mieli okazję pracować nad studium przypadku pacjentów po traumie seksualnej, wezmą udział w ćwiczeniach praktycznych dotyczących metod i technik terapeutycznych, planowania strategii interwencji i terapii w sytuacji przeżyć traumatycznych u dziecka oraz dzieci dotkniętych przemocą seksualną. Adresatami szkolenia są osoby zawodowo zajmujące się pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą ofiarami wykorzystania seksualnego oraz po doświadczeniu traumatycznych zdarzeń. Szczególnie zapraszamy psychologów, terapeutów, pracowników służby zdrowia i instytucji pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych. Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów posiadających podstawową wiedzę z zakresu tematu wykorzystania seksualnego, diagnozy małoletnich ofiar jak też dzieci i młodzieży po doświadczeniach traumatycznych. TERMIN: 11.06.2016

powiększ zdjęcie ogłoszenia


 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128