UZALEŻNIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY OD KOMPUTERA

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » UZALEŻNIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY OD KOMPUTERA
  UZALEŻNIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY OD KOMPUTERA data dodania
2015-12-11
id ogłoszenia
54550


UZALEŻNIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY OD KOMPUTERA I INTERNETU - DIAGNOZA I POMOC PSYCHOLOGICZNA Terminy szkolenia: 08.04.2016 Liczba dni szkolenia: 1 Godziny zajęć: 09 Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP Termin zgłoszenia: 2016-04-07 Koszt: 360 zł Celem szkolenia jest wyposażenie specjalistów w wiedzę i umiejętności pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, w zakresie skutecznej pomocy terapeutycznej w przezwyciężaniu trudności w społecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży zproblemem uzależnienia od komputera i Internetu. Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców zajmujących się pomocą psychologiczną młodzieży uzależnionej. Program: 1.Uzależnienie od Internetu i komputera – definicja i klasyfikacja zjawiska 2. Uzależnienie od Internetu i komputera wśród dzieci i młodzieży – specyfika i skala zjawiska 3. Kryteria diagnostyczne uzależnienia od Internetu 4. Patologiczne używanie Internetu - fazy i etapy rozwoju kontaktów z Internetem 5. Przyczyny spędzania czasu przed komputerem i / lub w sieci 6. Problemy z diagnozowaniem uzależnienia od Internetu 7. Niebezpieczeństwa związane z Internetem 8. Skutki uzależnienia od Internetu i komputera 9. Profilaktyka uzależnienia od Internetu 10. Psychoterapia dzieci i młodzieży uzależnionych od Internetu a) problemy i kontrowersje związane z psychoterapią dzieci i młodzieży uzależnionych od komputera i Internetu b) główne zasady stosowane podczas leczenia 11. Praca nad studiami przypadków
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128