TECHNIKI I NARZĘDZIA PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z DZIEĆM

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » TECHNIKI I NARZĘDZIA PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z DZIEĆM
  TECHNIKI I NARZĘDZIA PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z DZIEĆM data dodania
2015-12-11
id ogłoszenia
54546


Terminy szkolenia: 18.03.2016 Liczba dni szkolenia: 1 Godziny zajęć: 09:00-16:00 Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP Termin zgłoszenia: 2016-03-17 Koszt: 360 zł Celem szkolenia jest wyposażenie specjalistów w wiedzę i umiejętności pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, w zakresie skutecznej integracji i pomocy terapeutycznej w przezwyciężaniu trudności w społecznym funkcjonowaniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami i nieprzystosowanej społecznie. Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, oraz studentów ostatnich lat kierunków: pedagogika, psychologia. Program: 1. Zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży. 2. Narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. 3. Zabawa i techniki ekspresyjne w psychoterapii dzieci i młodzieży: a) techniki wykorzystujące fantazję b) techniki z wykorzystaniem opowiadań i historii c) techniki ekspresji z wykorzystaniem arteterapii d) techniki z wykorzystaniem zabaw i gier e) zastosowanie lalek i kukiełek w psychoterapii dzieci i młodzieży f) techniki zabawy grupowej g) inne techniki 4. Trening interpersonalny dla dzieci i młodzieży. 5. Trening stymulowania zdolności twórczych. 6. Trening neutralizacji zachowań agresywnych. 7. Konstruowanie programów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. 8. Analiza przypadków- praca warsztatowa
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128