RAD - ZABURZENIA WIĘZI U DZIECI.DIAGNOZA I TERAPIA

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » RAD - ZABURZENIA WIĘZI U DZIECI.DIAGNOZA I TERAPIA
  RAD - ZABURZENIA WIĘZI U DZIECI.DIAGNOZA I TERAPIA data dodania
2015-12-11
id ogłoszenia
54545


Terminy szkolenia: 12.03.2016 Liczba dni szkolenia: 1 Godziny zajęć: 09:00-16:00 Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP Termin zgłoszenia: 2016-03-11 Koszt: 360 zł Na szkoleniu uczestnicy pogłębią swoją wiedzę dotyczącą diagnozy dziecka z zaburzeniami więzi oraz metod pomocy psychologicznej dziecku z RAD. Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych zainteresowanych pracą z dzieckiem z zaburzeniem więzi RAD, do specjalistów współpracujących z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi. Program: 1.Kształtowanie się więzi dziecka z osobą dorosłą. 2.Rodzaje przywiązania i ich charakterystyka: przywiązanie bezpieczne i poza bezpieczne (unikające, ambiwalentne, zdezorganizowane). 3.Czynniki kształtujące zaburzone więzi dziecka z opiekunem. a) przeżycia traumatyczne dziecka a zaburzenia więzi, b) dysfunkcyjne środowisko wychowawcze a zaburzenia więzi. 4.RAD- Reaktywne zaburzenie przywiązania - definicja, przyczyny. 5.Charakterystyka dziecka z RAD a) Trudności w funkcjonowaniu dziecka z RAD, b) Potrzeby dziecka z RAD, c) Analiza studium przypadku - ćwiczenia praktyczne. 6.Dziecko z zaburzonym przywiązaniem w różnych okresach rozwojowych. W jaki sposób wpływa ono na funkcjonowanie dziecka w różnych sferach? 7.Dziecko odrzucone, nieprzywiązane do żadnej osoby dorosłej. Charakterystyka funkcjonowania. 8.Przeżywanie straty dziecka odrzuconego 9.Budowanie więzi z dzieckiem przez rodziców zastępczych i rodziców adopcyjnych 10. Wsparcie rozwoju i pomoc psychologiczna rodzicom i dziecku z zaburzeniami więzi. 11. Metody postępowania rodziców 12. Wybrane techniki pracy z dziećmi z zaburzoną więzią - praktyczne ćwiczenia
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128