PRACA TERAPEUTYCZNA Z OSOBˇ CHORˇ NA ALZHEIMERA

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » PRACA TERAPEUTYCZNA Z OSOBˇ CHORˇ NA ALZHEIMERA
  PRACA TERAPEUTYCZNA Z OSOBˇ CHORˇ NA ALZHEIMERA data dodania
2015-12-11
id ogłoszenia
54543


PRACA TERAPEUTYCZNA Z OSOBˇ CHORˇ NA ALZHEIMERA I JEJ RODZINˇ Terminy szkolenia: 05.03.2016 Liczba dni szkolenia: 1 Godziny zajęć: 09:00-16:00 Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP Termin zgłoszenia: 2016-03-04 Koszt: 360 zł Zajęcia s± przeznaczone dla osób, które s± zainteresowane pomaganiem psychologicznym oraz chc± rozwijać kompetencje w tym zakresie. Na szkolenie szczególnie zapraszamy pracowników służb medycznych - pielęgniarki, psychoterapeutów, psychologów, pracowników socjalnych i terapeutów. Program szkolenia ł±czy w sobie elementy wykładu, ale także pracy warsztatowej. Program: 1. Objawy choroby Alzheimera a) Zmiany poznawcze - koncentracja uwagi, uczenie się , pamięć, orientacja w czasie i miejscu, funkcje językowe, liczenie , wykonywanie poleceń, praksja konstrukcyjna b) Zmiany emocjonalne c) Zmiany behawioralne d) Zmiany interpersonalne 2. Depresja i labilno¶ć emocjonalna - jako zaburzenia neuropsychiatryczne występuj±ce w chorobie Alzheimera 3. Fazy rozwoju choroby Alzheimera a) Okres utajenia b) Okres prodromalny c) Okres rozwiniętej choroby 4. Przyczyny choroby, metody jej rozpoznawania, metody leczenia. 5. Metody oceny funkcjonowania osoby z chorob± Alzheimera: a) Metody zbierania wywiadu, b) Metody oceny funkcjonowania poznawczego 6. Geriatryczna skala oceny funkcjonowania- zastosowanie 7. Postępowanie z chorym – zasady, które ułatwiaj± kontakt z chorymi a) Komunikacja z chorym na Alzheimera b) Organizacja życia codziennego c) Interwencje w sytuacjach niebezpiecznych d) Współpraca z instytucjami pomocowymi, lekarzem. 8. Metody pracy z chorym na Alzheimera a) Aktywizacja chorego b) Organizacja zajęć zastępczych c) Terapia zajęciowa d) Stymulowanie aktywno¶ci poznawczej 9. Wsparcie osób chorych na Alzheimera i ich rodzin. 10. Jak powinna wygl±dać opieka nad chorym z chorob± Alzheimera. 11. Jak radzić sobie z trudnymi i uci±żliwymi zachowaniami chorego. 12. Jak radzić sobie ze stresem i lękiem, jaki powoduje opieka nad osob± chor±.
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128