METODA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » METODA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO
  METODA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO data dodania
2015-12-11
id ogłoszenia
54536


METODA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO W PRACY Z OSOBAMI DOŚWIADCZAJĄCYMI PRZEMOCY Terminy szkolenia: 13.02.2016 Liczba dni szkolenia: 1 Godziny zajęć: 09:00-16:00 Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP Termin zgłoszenia: 2016-02-12 Koszt: 360 zł Dialog motywujący/Terapia motywująca (DM/TM) to niezwykle interesująca, nowatorska metoda pracy z trudnym pacjentem. Oparta jest na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji. Jej twórcami są prof. William Miller i prof. Stephen Rollnick. Polega na takim oddziaływaniu terapeutycznym, aby wzmocnić w pacjencie jego efektywne zaangażowanie w leczenie i wprowadzanie istotnych zmian w życiu. Szczególne zastosowanie znajduje w obszarach odnoszących się do złożonych, długotrwałych i trudnych do zmiany problemów, jak samodestrukcyjne ryzykowne zachowania. Terapia motywująca coraz częściej stosowana jest wspólnie z innymi programami rehabilitacji psychologicznej np. wtórnej prewencji w leczeniu pacjentów z różnymi dolegliwościami somatycznymi czy w trakcie rehabilitacji osób z urazami lub chorobami narządów ruchu. Dialog Motywyjący znacząco wpływa na efekty terapii uzależnień, m.in. zwiększa prawdopodobieństwo podejmowania leczenia, wzmacnia aktywne uczestnictwo w terapii, zmniejsza zjawisko oporowania, zwiększa motywację w okresie po zakończeniu terapii, umożliwiając stawianie sobie kolejnych celów, budowanie więzi z rodziną, rozwijanie zainteresowań itp. Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych. Program: 1. Charakterystyka zjawiska przemocy. a) rodzaje przemocy i jej uwarunkowania b) dynamika zjawiska przemocy w rodzinie c) charakterystyka osoby doświadczającej przemocy d) charakterystyka osoby dokonującej przemocy 2. Podstawy teoretyczne dialogu motywacyjnego a) Czym jest motywacja? b)co wplywa na motywacje klienta c) definicja dialogu motywacyjnego 3. Zasady dialogu motywacyjnego: a)zwalcz odruch naprawiania, b)zrozum motywację klienta, c)słuchaj klienta, d)podbuduj klienta 4. Podstawowe umiejętności kliniczne wykorzystywane w terapii Dialogu Motywującego a) OARS- Open-ended questions, Affirmations, Reflections, Summaries b) ćwiczenia praktyczne narzędzi OARS 5. Komunikacja w Dialogu Motywującym- ćwiczenia praktyczne a) słuchanie odzwierciedlające b) bariery komunikacyjne c) odzwierciedlenia ukierunkowujące 6. Fazy zmiany w DM i praca z klientem znajdujacym sie w danej fazie. 7. Układanie planu zmiany razem z klientem. 8. Zastosowanie narzędzi OARS- ćwiczenia praktyczne a) pytania otwierające b) dowartościowania c) podsumowania 9. Budowanie języka zmiany- rozpoznawanie, wzmacnianie, wydobywanie 10. Postępowanie z oporem 11. Plan sesji i strategie terapeutyczne 12. Techniki pracy terapeutycznej z ambiwalencją u klienta 13. Udzielanie informacji 14. Pytania kluczowe 15. Negocjowanie planu leczenia 16. Superwizja przypadków, ćwiczenia praktyczne w dialogu motywującym.
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128