DOPALACZE - DIAGNOZA, INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNA

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » DOPALACZE - DIAGNOZA, INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNA
  DOPALACZE - DIAGNOZA, INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNA data dodania
2015-12-11
id ogłoszenia
54535


DOPALACZE - DIAGNOZA, INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNA, PROFILAKTYKA Pogłebienie wiedzy na temat Zagrożeń wpływających na czynności procesów fizjologicznych i psychicznych w zażywaniu substancji psychoaktywnych. Szkolenie skierowane jest do pedagogów, psychologów, wychowawców, terapeutów, pracowników socjalnych, studentów ostatnich lat kierunków: psychologia, pedagogika, pragnących w swej pracy wspierać rodziców, nauczycieli w działaniu na rzecz osób uzależnionych od dopalaczy. Program Szkolenia: 1. Nowe substancje psychoaktywne. a) dopalacze- wyzwanie dla prawa i profilaktyki, b) rodzaje dopalaczy, c) skala zjawiska, d) geneza dopalaczy w Polsce, 2. Narkotyki a dopalacze. a) fazy uzależnienia, b) podział i ogólna charakterystyka narkotyków, c) skutki zażywania substancji psychoaktywnych. 3. Profilaktyka walki z dopalaczami. a) omówienie sposobów zapobiegania i wczesnej diagnozy, b) ukazanie współczesnych przyczyn sięgania po substancje psychoaktywne. 4. Interwencja wobec osoby uzależnionej od nowych narkotyków. a) procedura interwencji, b) podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej, c) działanie w interwencji kryzysowej. 5. Tworzenie programów profilaktycznych. 6. Praca socjalna z osobą uzależnioną oraz jej rodziną. a) zasady prowadzenia rozmów z osobą uzależnioną. 7. Dialog motywujący jako metoda pomocy z osobą uzależnioną. a) podstawy teoretyczne dialogu motywującego, b) fazy zmiany i praca z osobą uzależnioną, c) postępowanie z oporem, d) plan działania. 8. Case study. Terminy szkolenia: 12.02.2016 Liczba dni szkolenia: 1 Godziny zajęć: 09:00-16:00 Miejsce szkolenia: Sale dudaktyczne DCP Termin zgłoszenia: 2016-02-11 Koszt: 360 zł
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128