ZABURZENIA PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » ZABURZENIA PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY
  ZABURZENIA PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY data dodania
2015-12-11
id ogłoszenia
54534


ZABURZENIA PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY - DIAGNOZA I TERAPIA Terminy szkolenia: 06.02.2016 Liczba dni szkolenia: 1 Godziny zajęć: 09:00-16:00 Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP Termin zgłoszenia: 2016-02-05 Koszt: 360 zł Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznych ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych, a także pracy nad przypadkami klinicznymi. Adresowane jest do osób zajmujących się pomocą psychologiczną dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, oraz po urazach psychicznych. Szkolenie przeznaczone jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wychowawców zajmujących się pomocą psychologiczną dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, oraz po urazach psychicznych. Uraz psychiczny u dzieci może powodować trwałe następstwa psychofizyczne, a rozmiar konsekwencji zależy od stadium rozwojowego dziecka w chwili urazu, zdolności do radzenia sobie z trudnościami i znaczenia, jakie to zdarzenie miało dla dziecka. W trakcie szkolenia zostaną przybliżone metody diagnozy i terapii, głównie mające zastosowanie w leczeniu u dzieci i młodzieży. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, pracy nad przypadkami klinicznymi. Program: 1. Czynniki wpływające na rozwój psychiczny dzieci i młodzieży oraz powstawanie zaburzeń. Czynniki biologiczne, psychospołeczne. 2. Wywiad, ocena i diagnoza w zaburzeniach psychicznych dzieci i młodzieży. 3. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. 4. Zaburzenia rozpoczynające się we wczesnym dzieciństwie do 6 r.ż. Niepełnosprawność umysłowa. Całościowe zaburzenia rozwojowe - autyzm, zaburzenia dezintegracyjne, zespół Aspergera - diagnoza, terapia. 5. Zaburzenia emocjonalne. Zaburzenia funkcjonowania społecznego. 6. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.Zaburzenia hiperkinetyczne. Zaburzenia zachowania - diagnoza, terapia. 7. Zaburzenia afektywne u dzieci i młodzieży. Zaburzenia psychotyczne. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne - diagnoza, terapia. 8. Metody terapeutyczne w psychoterapii dzieci i młodzieży. Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia grupowa. 9. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii dzieci i młodzieży. 10. Zabawa w psychoterapii 11. Farmakoterapia zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. 12. Analiza przypadków.
 
Silniki prądu stałegoSErr:128 SErr:128