INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJI SAMOBÓJSTW,ŚMIERC

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJI SAMOBÓJSTW,ŚMIERC
  INTERWENCJA KRYZYSOWA W SYTUACJI SAMOBÓJSTW,ŚMIERC data dodania
2015-12-11
id ogłoszenia
54533


Terminy szkolenia: 05.02.2016 Liczba dni szkolenia: 1 Godziny zajęć: 09:00-16:00 Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP Termin zgłoszenia: 2016-02-04 Koszt: 360 zł Zapraszamy na szkolenie wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące prowadzenia interwencji kryzysowej. Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych. Program szkolenia 1. Charakterystyka kryzysu psychologicznego. Kryzys straty i żałoby. 2. Dynamika procesu żałoby w rodzinie. 3. Fazy procesu żałoby. 4. Reakcja na stratę u osób dorosłych i dzieci. 5. Objawy patologizacji procesu żałoby. Żałoba o przebiegu nietypowym – czynniki ryzyka i mechanizmy patologiczne. 6. Żałoba po śmierci samobójczej. 7. Żałoba po stracie nienarodzonego dziecka. 8. Model interwencji kryzysowej w sytuacji straty i żałoby. 9. Kryzys żałoby u prowadzącego interwencję. 10. Zasady budowania kontaktu z dzieckiem w interwencji kryzysowej w sytuacji żałoby, straty. 11. Dziecko w sytuacji straty rodziców, rodzice w sytuacji straty dziecka. 12. Zasady prowadzenia debriefingu. Zastosowanie, cele, procedury. 13. Terapia patologicznego procesu żałoby. 14. Kryzys nadchodzącej śmierci w wyniku choroby – przekazywanie informacji osobie chorej.
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128