WARSZTATY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WG WERONIKI SHERBORN

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » WARSZTATY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WG WERONIKI SHERBORN
  WARSZTATY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WG WERONIKI SHERBORN data dodania
2015-12-11
id ogłoszenia
54532


Terminy szkolenia: 29.01.2016 Liczba dni szkolenia: 1 Godziny zajęć: 09:00-16:00 Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP. Termin zgłoszenia: 2016-01-28 Koszt: 360 zl Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne to system ćwiczeń-relacji o charakterze ruchowym, zbudowany w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dzieckiem. Jako główne założenie wymienia się posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju – dzięki niemu wzrasta bowiem świadomość własnego ciała oraz świadomość dzielenia przestrzeni z innymi osobami, jak również nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą dotyku. Możliwości zastosowania tej metody są praktycznie nieograniczone. Metoda stosowana jest w pracy z dziećmi jako forma wspomagania rozwoju psychomotorycznego oraz budowania umiejętności społecznych, dzieciom niepełnosprawnym służy jako forma terapii, w pracy z dorosłymi wykorzystywana jest jako forma profilaktyki oraz terapii. Warsztaty adresowane są do osób zainteresowanych poznaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. W szczególności warsztaty dedykujemy specjalistom współpracującymi z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Na szkolenie zapraszamy: psychologów, pedagogów, terapeutów, pracowników socjalnych, nauczycieli przedszkoli i szkoły podstawowej, socjoterapeutów, oraz studentów ostatnich lat kierunków: psychologia/pedagogika. Program warsztatów: 1. Założenia i cele metody 2. Analiza ruchu – teoria Labana 3. Obserwowanie ruchu. Kwestionariusz obserwacji. Skala Obserwacji Zachowania Dzieci (SOZ-D) i Rodziców (SOZ-R) M. Bogdanowicz 4. Struktura zajęć 5. Rozwijanie świadomości własnego ciała. Przykłady ćwiczeń: a) Całe ciało b) Świadomość poszczególnych części ciała (kolan, bioder, tułowia, środka ciała) 6. Rozwijanie wzajemnych kontaktów. Przykłady ćwiczeń: a) Relacja opiekuńcza („z”) b) Relacja „razem” c) Relacja „przeciwko” 7. Tworzenie scenariuszy a) Dzieci prawidłowo rozwijające się b) Dzieci z umiarkowanymi trudnościami w uczeniu się c) Dzieci z poważnymi trudnościami w uczeniu się d) Dzieci i dorośli z sprzężonymi zaburzeniami e) Dzieci z problemami psychologicznymi (autyzm, unikanie kontaktów, nadpobudliwość, zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne
 
Silniki prądu stałegoSErr:128 SErr:128