Trening komunikacji interpersonalnej.

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Trening komunikacji interpersonalnej.
  Trening komunikacji interpersonalnej. data dodania
2007-11-08
id ogłoszenia
25411


"TRENING KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ Z ELEMENTAMI TRENINGU ASERTYWNOŚCI" Opis szkolenia: Trening adresowany jest do wszystkich osób, chcących komunikować się bardziej świadomie, otwarcie, w sposób naturalnymi i skuteczny. Zapraszamy tych wszystkich, dla których rozwijanie własnych zasobów jest cenne i warte wysiłku. Trening jest formą pracy, która uznaje wartość indywidualnego doświadczenia, a także możliwość uczenia się nowych sposobów funkcjonowania. Zasadniczą część zajęć stanowią ćwiczenia indywidualne i w parach, elementy teoretyczne wprowadzane są w formie krótkich impulsów. Istotą treningu komunikacji interpersonalnej jest zwrócenie uwagi na różne elementy procesu komunikacji, a także poznanie i wzmacnianie indywidualnych zasobów w tym zakresie. Trening komunikacji interpersonalnej to idealna forma pracy z własnymi zasobami, przeznaczona dla osób, które chcą nauczyć się wykorzystywać zdobytą wiedzę i trenować nabyte umiejętności w różnych sferach życia. Tempo i rodzaj ćwiczeń dostosowany jest do potrzeb uczestników treningu. Tematyka: 1. czym jest komunikacja, przebieg procesu komunikacji 2. co i w jaki sposób komunikujemy 3. efektywna i nieefektywna komunikacja 4. diagnoza własnych sposobów komunikowania się w różnych sferach życia 5. diagnoza własnej asertywności w różnych sferach życia 6. efektywna komunikacja a asertywność 7. bariery i destruktory komunikacyjne – autoanaliza w zakresie indywidualnej tendencji do nadawania oraz wrażliwości jako odbiorcy 8. sposoby zwiększenia efektywności komunikacji: typy komunikatów (komunikaty „ty” a komunikaty „ja”/ ocena a opinia), informacje zwrotne, aktywne słuchanie, reguły interpersonalne komunikacji Koszty szkolenia: Koszt szkolenia 150 zł. Czas trwania szkolenia ( 09.00- 16.00). Karty zgłoszeń przyjmowane są do dnia 14.11.2007 Ukończenie szkolenia jest potwierdzone certyfikatem Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii ( z opisem tematyki szkolenia, ilością godzin). Termin szkolenia : 17.11.2007 r.
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128