Zaburzenia odżywiania- diagnoza i terapia.

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Zaburzenia odżywiania- diagnoza i terapia.
  Zaburzenia odżywiania- diagnoza i terapia. data dodania
2007-11-08
id ogłoszenia
25410


Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie: „ZABURZENIA ODŻYWIANIA- DIAGNOZA I TERAPIA” Opis szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób udzielających pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami odżywiania, psychologów, terapeutów, pedagogów, oraz studentów ostatnich lat pedagogiki i psychologii. Celem warsztatu jest poznanie całokształtu problemów zaburzeń odżywiania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy i pomocy w przypadkach anoreksji, bulimii i kompulsywnego jedzenia, zarówno w przypadku dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Dzięki aktywnemu udziałowi w zajęciach praktycznych uczestnicy poznają metody i techniki pracy proponowane w terapii zaburzeń odżywiania, zapoznają się z typowymi trudnościami w leczeniu tych zaburzeń, różnicami w leczeniu w ramach oddziału szpitalnego i opieki ambulatoryjnej. Tematyka: 1. Źródła i podstawowe przyczyny zaburzeń odżywiania się: 2. Anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się – kryteria diagnostyczne w DSM-IV i ICD 10, definicje i cechy charakterologiczne osób ulegających tym problemom, ocenianie stanu i stopnia zaburzenia. Zaburzenia i problemy współistniejące. Farmakoterapia w leczeniu zaburzeń odżywiania. 3. Cechy i tendencje osób z zaburzeniami odżywiania do uwzględnienia w pracy terapeutycznej: • niskie poczucie własnej wartości, • nierealistyczne ambicje i oczekiwania w stosunku do siebie, • perfekcjonizm i myślenie dychotomiczne, • głęboka potrzeba tłumienia prawdziwej siebie, • podświadoma chęć niszczenia się, a nawet unicestwienia, • życie za maską, • nadmierne i nieracjonalne poczucie odpowiedzialności (skierowane w stosunku do innych, a nie do siebie), • nadmierne i nieracjonalne poczucie winy, • silny związek z "idealnym" rodzicem, • zniekształcenia poznawcze w przebiegu anoreksji i bulimii 4. Podstawowe zasady i założenia w terapii zaburzeń odżywiania: anoreksji, bulimii i kompulsywnym objadaniu się. 5. Metody i techniki pracy poznawczej i behawioralnej w terapii zaburzeń odżywiania. 6. Rola rodziny i otoczenia w terapii zaburzeń odżywiania- anoreksji, bulimii i kompulsywnego objadania się. 7. Prawdy i mity dotyczące prawidłowego odżywiania oraz zasady i możliwości utrzymania właściwego stosunku do jedzenia. 8. Remisje i nawroty w przebiegu terapii zaburzeń odżywiania. Koszty szkolenia: Koszt szkolenia 150 zł. Czas trwania szkolenia ( 09.00- 16.00). Karty zgłoszeń przyjmowane są do dnia 14.11.2007 Ukończenie szkolenia jest potwierdzone certyfikatem Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii ( z opisem tematyki szkolenia, ilością godzin). Termin szkolenia : 16.11.2007 r.
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128