Pomoc osobie doświadczającej przemocy.

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Pomoc osobie doświadczającej przemocy.
  Pomoc osobie doświadczającej przemocy. data dodania
2007-11-08
id ogłoszenia
25409


Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na kolejne szkolenia : szczegółowe informacje i karty zgłoszenia do pobrania na stronie: www.dcp.wroclaw.pl I.„POMOC PSYCHOLOGICZNA OSOBIE DOŚWIADCZAJĄCEJ PRZEMOCY PSYCHICZNEJ, FIZYCZNEJ I SEKSUALNEJ” Adresaci: Szkolenie adresowane jest dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic i studentów kierunków – psychologia, pedagogika - którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące pomocy psychologicznej osobie doświadczającej przemocy. Tematyka: 1. Czym jest przemoc? 2. Rodzaje przemocy. 3. Przemoc, jako zjawisko cykliczne. 4. Kim jest sprawca? 5. Portret ofiary. Zjawisko wyuczonej bezradności. 6. Dynamika zjawiska przemocy domowej. 7. Świat przeżyć ofiary, sprawcy i świadka. 8. Prowadzenie pierwszej rozmowy z ofiarą. 9. Budowanie strategii postępowania w sytuacji przemocy domowej. 10.Budowanie strategii pomocy, współpraca z policją, instytucjami pomocowymi dla ofiar przemocy. 11. Praca terapeutyczna z osobą doświadczającą przemocy. Koszty szkolenia: Koszt szkolenia 150 zł. Czas trwania szkolenia ( 09.00- 16.00). Ukończenie szkolenia jest potwierdzone certyfikatem Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii ( z opisem tematyki szkolenia, ilością godzin). Termin szkolenia : 11.11.2007 r. ( niedziela) Szczegóły oferty szkoleniowej na www.dcp.wroclaw.pl
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128