Trening radzenia sobie z agresją dzieci i młodzież

Portal Ogłoszeń

dodaj darmowe ogłoszenia    szukaj ogłoszenia

budowa basenów      filmy dokumentalne

 
  Ogłoszenie z Kategorie » Edukacja » Kursy i szkolenia » Trening radzenia sobie z agresją dzieci i młodzież
  Trening radzenia sobie z agresją dzieci i młodzież data dodania
2007-10-11
id ogłoszenia
25305


Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu zaprasza na szkolenie: TRENING RADZENIA SOBIE Z AGRESJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY, cz.I. Adresaci: Program skierowany jest do psychologów, terapeutów, nauczycieli i wychowawców oraz studentów (kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja), pracujących z dziećmi i młodzieżą przejawiającą agresywne zachowania. Program szkolenia oparty został między innymi na badaniach i metodach pracy Bandury i Goldsteina (Instytut Badań Agresji), przybliża zjawisko agresji i przemocy, jego źródła, przyczyny i praktyczne rozwiązania sytuacji problemowych do zastosowania we własnej pracy z dziećmi i młodzieżą. W trakcie szkolenia omówiony zostanie kompleksowy model przeciwdziałania agresji, zawierający komponentę behawioralną, poznawczą i emocjonalną. Program ten wysoko oceniany jest przez praktyków i najczęściej wykorzystywany w pracy w szkołach, ośrodkach wychowawczych i terapeutycznych. Szkolenie rozłożone jest na 3 części.Terminy szkolenia: cz.I 12.10.2007, cz.II 09.11.2007, cz.III 7.12.2007. Tematyka: 1. Czym jest agresja? 2. Rodzaje agresji. 3. Źródła i przyczyny agresji. 4. Uczenie się i modelowanie agresji. 5.Skutki zachowań agresywnych. 6. Sposoby przeciwdziałania agresji. 7. Efektywne i nieefektywne strategie interwencji. Dostosowanie interwencji do rodzaju agresji. 8. Trening radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi. 9. Deficyty behawioralne u osób agresywnych. 10. Trening umiejętności prospołecznych. Modelowanie. Odgrywanie ról. Informacje zwrotne. Transfer treningu - utrwalenie wyuczonych umiejętności i wykorzystanie w nowych sytuacjach. 11. Deficyty emocjonalne u osób agresywnych. 12. Trening radzenia sobie ze złością i gniewem. Podwyższenie poziomu samokontroli. Ćwiczenia ekspresji emocji. 13. Deficyty poznawcze u osób agresywnych. 14. Trening wnioskowania moralnego. Stadia wnioskowania moralnego. Opóźnienie rozwoju społeczno- moralnego. Procedury treningu wnioskowania moralnego. 15.Radzenie sobie z oporem w zmianie zachowania. 16. Motywacja zmiany. 17. Wzmacnianie wyuczonych postaw. Koszty szkolenia: Koszt szkolenia 150 zł. Czas trwania szkolenia ( 09.00- 16.00). Ukończenie szkolenia jest potwierdzone zaświadczeniem ( z opisem tematyki szkolenia, ilością godzin). Termin szkolenia : 12.10.2007 r. ( cz.I) Osoba prowadząca: Mgr Agnieszka Juszczyk - ukończyła psychologię kliniczną, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, terapię rodzin i par, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia, wykłada psychologię. Specjalizuje się w terapii zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychotycznych. Szkoły psychoterapeutyczne (Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej Warszawa, Polski Instytut Ericksonowski, Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna WTTS, aktualnie w trakcie specjalizacji z seksuologii). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje w kilku Poradniach Zdrowia Psychicznego. Zapisy: Prosimy o czytelne wypełnienie karty zgloszenia, którą można pobrać ze strony www.dcp.wroclaw.pl i przesłanie jej na adres: [email protected] lub faxem; Zapraszamy.
 
dieta koktajlowaSErr:128 SErr:128